Kontrola dat

Vaše dodaná data zkontrolujeme,
zda splňují požadavky bezproblémového tisku. 
Tato základní kontrola je zdarma. 

Při výskytu jiných, zde nespecifikovaných problémů
jsme schopni za úplatu data případně upravit.

Na dodaném PDF bezplatně kontrolujeme a zdarma odstraníme chyby:

Typ souboru  - pokud soubor není vytvořen korektně dle normy převedeme vytvořením nového PDF jako čistý PostScript.

Barevnost - objekty a grafika v RGB, Pantone, kalibrované ICC apod. - převedeme na čistý CMYK.

Průhlednosti automaticky sloučíme, chybějící spadávky doplníme, přetisky a přesahy nastavíme, špatnou černou barvu opravíme.

Linky tenčí než 0,2 pt automaticky nasílíme. Zkontrolujeme zda jsou dokumentu řádně vložena všechna písma.

Rozměry, formát - pokud nesouhlasí se zadáním, po domluvě upravíme.

Rozlišení obrázků - pokud je příliš nízké a obrázky by nevypadaly dobře, tak vás upozorníme a vy rozhodnete.